Home Blog Wanneer een transportverzekering afsluiten?
18 mei 2017

Wanneer een transportverzekering afsluiten?

Je kunt voor veel zaken een verzekering afsluiten, maar het moeten wel verzekeringen zijn die je echt nodig hebt. Wanneer heb je een transportverzekering nodig?

Voor een bestelauto volgeladen met gereedschap en enkele onderdelen die bij klanten gebruikt worden heb je geen transportverzekering voor nodig. Hiervoor sluit je een eigen vervoerverzekering en een goederen- en inventarisverzekering af. Het is nog wel zaak om uit te zoeken of de laatste verzekering ook daadwerkelijk dekking biedt zolang de spullen in de auto liggen. Er kunnen bijvoorbeeld beveiligingseisen gelden en de dekking kan beperkt zijn.

Bij het vervoeren van handelsgoederen van hoge waarde zal een transportverzekering de oplossing zijn.

Waar heb je een transportverzekering voor nodig?

Je kunt transportverzekeringen onderverdelen in het verzekeren van eenmalige transporten en doorlopende transporten. Een eenmalige transport verzekering sluit je af als je sporadisch dure goederen, onderdelen en gereedschappen vervoert. Het samenstellen van de transportverzekering is maatwerk. Het risico dat de verzekeraar loopt hangt namelijk van factoren af die per bedrijf verschillen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

  • Wat wordt er vervoerd – zijn het diefstalgevoelige producten?
  • Wat voor soort goederen wordt er vervoerd – Is het bederfelijk of brandgevaarlijk?
  • Wat is de waarde per transport?
  • Hoe vaak wordt er maandelijks of jaarlijks getransporteerd?

Dit zijn nog maar een paar van de afhankelijkheden. De complexheid van deze verzekering maakt goed advies noodzakelijk.

Kiezen voor de gewenste dekking

Binnen de transportverzekering zijn er ook nog verschillende niveaus. De omvang van de dekking verschilt sterk per niveau. De meest uitgebreide dekking wordt ook wel all risks genoemd. De benaming all risks doet vermoeden dat alles gedekt is, maar helaas. Bijvoorbeeld bederf van hetgeen wordt vervoerd en het oorlogsrisico is niet meeverzekerd. Je kunt ook kiezen voor een evenementendekking. Dat wil zeggen dat alleen aan aantal in de polisvoorwaarden opgesomde risico’s verzekerd zijn. Bijvoorbeeld brand en schade door een aanrijding. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor een diefstaldekking.

Een transportverzekering voor goederen die je niet zelf vervoert

Ook als je de goederen geleverd krijgt kan een transportverzekering nodig zijn. De transporteur is bijvoorbeeld niet of maar beperkt aansprakelijk voor schade aan de geleverde goederen. Het risico van het transport kan voor de koper zijn. Dus is het aan jou om het risico te verzekeren. Vaak zal het bij deze risico’s gaan om eenmalige transportverzekeringen.

Taged in
Binnen kijken