Home Blog Vier valkuilen bij het afsluiten van een AOV
19 mei 2016

Vier valkuilen bij het afsluiten van een AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is onmisbaar voor ondernemers. Deze verzekering zorgt voor een uitkering als jij je werk niet meer kunt uitvoeren door arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van de verzekering moet je zorgen voor een advies op maat. Enkele valkuilen willen wij jou graag op voorbereiden.

Werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid recht op een WIA-uitkering. Zelfstandigen en dga’s moeten zelf een voorziening treffen. Dit kan in de vorm van een AOV. Door genoegen te nemen met beperkingen kun je veel premie besparen, maar let goed op de kwaliteit van deze verzekering. Vier valkuilen willen wij graag toelichten.

Valkuil #1: Ik spaar het geld liever op

Je kunt veel geld besparen door geen AOV af te sluiten. De besparing kun je op een spaarrekening zetten zodat je een buffer opbouwt. Dit kan inderdaad de oplossing zijn voor kortdurende arbeidsongeschiktheid, maar je kunt niet sparen voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Stel, je bent nu 40 jaar oud. Het grootste risico is de arbeidsongeschiktheid tot je pensioendatum. Je kunt geen spaarbuffer opbouwen om het risico gedurende 27 jaren af te dekken.

Valkuil #2: Premie besparen door een lage jaarlijkse uitkering te verzekeren

De premie voor de AOV is afhankelijk van meerdere variabelen. Je kunt flink op de premie besparen door genoegen te nemen met een lagere uitkering. Toch is dit niet verstandig. Bij arbeidsongeschiktheid moet je 70 tot 80 procent van het inkomen uitgekeerd krijgen. Bij een lagere uitkering krijg je waarschijnlijk onvoldoende inkomen binnen om maandelijks van rond te komen.

Valkuil #3: De uitkering niet laten indexeren

Bij arbeidsongeschiktheid moet de uitkering over 10 of 20 jaren ook nog voldoende zijn om van rond te komen. Het is dus verstandig om de uitkering te indexeren. Dat houdt in dat de uitkering naar boven wordt bijgesteld. De uitkering stijgt met een bepaald percentage. Op deze manier kun je voorkomen dat door inflatie de uitkering in de toekomst te laag wordt.

Valkuil #4: Genoegen nemen met beperkingen die de kwaliteit van de AOV bedreigen

Er zijn veel variabelen waar de premie van de AOV van afhankelijk is. Je kunt bijvoorbeeld een lange eigen risico periode aanhouden. Er volgt bijvoorbeeld pas een uitkering bij 90 dagen arbeidsongeschiktheid. Of er volgt pas een uitkering bij 55 procent arbeidsongeschiktheid in plaats van bij 35 procent. Het zijn mogelijkheden om de premie te drukken, maar spreek het goed door met je verzekeringsadviseur. Dit houdt namelijk in dat je het ontstane financiële gat bij arbeidsongeschiktheid moet dichten met kapitaal. Het geld moet wel beschikbaar zijn.

Bespreek de mogelijkheden met je adviseur. De AOV moet zo goed mogelijk worden afgestemd op jouw persoonlijke en financiële situatie.

Binnen kijken