Home Blog Taylor Mates versus…. Boersma & Ring
28 juni 2016

Taylor Mates versus…. Boersma & Ring

Erwin Boersma en Joanika Ring, Boersma & Ring:

“We gaven elkaar uitzicht door ieders inzicht”

op het eerste oog vormen Erwin Boersma en Joanika Ring misschien een aparte combinatie. Maar wanneer Peter Taylor Parkins met het kleurrijke ondernemersduo in gesprek gaat, wordt al snel duidelijk waarom de twee zo goed bij elkaar passen.

De akoestiek in de onalledaagse ruimte aan de Maasdijk in Overlangel dwingt automatisch tot rustig praten. “Mag ik jullie allereerst een compliment maken voor dit geweldige onderkomen”, opent Taylor Parkins. Joanika antwoordt: “Dank je wel. We zijn zelf ook verheugd met dit serene pand. En dan te bedenken dat dit oorspronkelijk een woonboerderij was, die in 2012 tot de grond toe is afgebrand. Met alle gevolgen van dien: ik woonde en werkte hier en was alles kwijt.”

Ontmoeting
“Een vervelende gebeurtenis”, reageert Taylor Parkins, “maar juist die brand bracht je in contact met Erwin.” “Gelukkig wel,” antwoordt Joanika, die al decennialang werkzaam is als coach, creatief onderneemster en mediator. “Tijdens de herbouw liepen mijn man en ik op dramatische wijze tegen de macht en onmacht van de bureaucratie op. Ook werden we getild door een bouwcoördinator die ons ‘vrijwillig’ zou bijstaan. Een faillissement leek onontkoombaar, maar gelukkig sleepte Erwin ons met raad en daad door deze financiële nachtmerrie heen. Dankzij zijn expertise hebben we het gered.”

“Als oud-vastgoedondernemer had ik zelf vaak de behoefte aan een vertrouwenspersoon”

pasfotos

Krachten bundelen
“Dat zijn lovende woorden, Erwin”, concludeert Taylor Parkins. “Wat is jou het meest bijgebleven van die periode?” Erwin: “Als oud-vastgoedondernemer en projectontwikkelaar heb ik zelf veel hoogte- en dieptepunten gekend, maar wat Joanika meemaakte, ging wel heel ver. Toen ik haar zakelijk ondersteunde na de brand, leerden we elkaar ook persoonlijk goed kennen. Met haar wijsheid, onvermurwbare zachtheid en compassie bleek Joanika ook voor míj een rots in de branding. We gaven elkaar uitzicht door ieders brede ervaring en inzicht. Om die reden besloten we onze krachten te bundelen.”

Boersma & Ring
Onder de naam Boersma & Ring richten Erwin en Joanika zich sinds 2015 samen op counseling, mediation, familiebedrijfsconflicten en zakelijke interventies. Op Taylor Parkins’ vraag naar hun drijfveren, is Erwin duidelijk: “We doen dit vanuit onze gezamenlijke passie voor mensen en hun persoonlijke verhalen. We genieten ervan om mensen met hun mentale problematiek te helpen. Elk conflict kan zonder extra pijn worden opgelost, waardoor vreugde weer opbloeit.”

Onderscheid
“Wat vinden mensen bij jullie wat ze ergens anders niet vinden”, is Taylor Parkins nieuwsgierig. Joanika: “Een natuurlijke veiligheid. Daarnaast ben ik altijd neutraal: ik neem geen standpunt in.” Erwin: “Als oud-vastgoedondernemer had ik zelf vaak de behoefte aan een vertrouwenspersoon. Ik weet dus waar ondernemers mee kunnen worstelen. Of ik dezelfde neutraliteit als Joanika kan bieden? Nog niet. Maar daardoor kan ik wél confronterende vragen stellen wanneer een proces dreigt vast te lopen.”

Drempel
Taylor Parkins: “De drempel lijkt me voor veel ondernemers hoog. Hoe overtuig je ze die hindernis tóch te nemen?” Joanika: “Dat gaat bij binnenkomst vanzelf. Je hoeft hier niets en de neutrale sfeer versterkt dat gevoel. Laatst zei iemand Dit is het eerste huis zonder hebzucht. Dat vond ik zó’n treffende uitspraak.” Erwin: “De tendens verandert. Waar men vroeger alleen wilde investeren in een hobby of vakantie, zijn mensen tegenwoordig steeds moediger om ook te investeren in waardevolle relaties en de luxe van mentale rust.”

Voldoening
“Hoe zetten jullie jezelf op de kaart”, wil Taylor Parkins nog weten. Erwin: “Door ons verhaal aan ondernemers te vertellen. We opereren vanuit persoonlijk contact, want daar ligt onze kracht. Of we ook wat kunnen betekenen voor werknemers? Natuurlijk, we bieden zelfs een uitstekend alternatief voor bedrijfsartsen. Vaak ‘mankeert’ een werknemer namelijk niets, maar is er iets heel anders aan de hand.” Joanika: “Wij prikken daar doorheen en zien wat er daadwerkelijk speelt. Dát geeft ons voldoening!”


Tot slot reageren Erwin & Joanika kort op enkele stellingen die Peter Taylor Parkins hen voorlegt:

De grootste kwaliteit van Erwin volgens Joanika:
“Zijn warme uitstraling, heerlijke humor en goede luistervermogen. Ook weet hij in een gesprek snel to the point te komen. Tot slot kent hij de juiste mensen wanneer er zeer specialistische hulp nodig is.”

De grootste kwaliteit van Joanika vol- gens Erwin:
“Ik ken niemand anders die zó liefdevol en aandachtig naar iemand kan luisteren. Daarnaast wil en vraagt ze helemaal niets van een ander en is ze volledig oordeel- loos en veilig.”

Het mooiste plekje van Maasdijk 4:
Joanika: “Onze tuin: een groene oase met veel privacy.” Erwin: “Ook natuurpark Keent, aan de andere kant van de brug, is schitterend. Een fantastische plek waar wij dankbaar gebruik van maken.”

 

Binnen kijken