Home Blog Taylor Mates kiest voor de Claeren Advies Groep
3 mei 2019

Taylor Mates kiest voor de Claeren Advies Groep

Om de continuïteit van ons bedrijf en dienstverlening te waarborgen hebben wij ervoor gekozen om samen te gaan met Claeren Advies Groep uit ’s-Hertogenbosch. Door de samenvoeging van kennis en kunde zijn we in staat om de professionaliteit en innovatiekracht verder door te ontwikkelen.

Met deze stap verbreden we direct onze dienstverlening met een eigen HRM adviesbedrijf en arbodienst. Daarnaast krijgen we binnen de eigen organisatie een grotere diversiteit  ten aanzien van verzekeringsoplossingen door aanwezigheid van een eigen volmachtbedrijf en beursmakelaardij. Deze uitbreidingen zullen zeker gaan bijdragen aan een nog completere advisering aangaande uw risicobeheer.

Uiteraard blijven wij operationeel vanuit onze vestiging in Oss. Ook gaan wij door met hetzelfde team van medewerkers. Dus uw directe aanspreekpunten binnen ons bedrijf blijven ongewijzigd.

U heeft ons uw vertrouwen gegeven mede vanwege onze onafhankelijke advisering en de persoonlijke relatie. Deze kernwaarden zullen wij ook in de toekomst als hoogste goed blijven garanderen.

Binnen kijken