Home Blog Startende ondernemers kunnen de WIA voortzetten
19 mei 2016

Startende ondernemers kunnen de WIA voortzetten

Startende ondernemers hebben onder voorwaarden de mogelijkheid om de WIA (de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken) vrijwillig voort te zetten. Dit kan verstandig zijn voor zelfstandigen die moeilijk te verzekeren zijn. Wat zijn de voorwaarden om voor de vrijwillige WIA-verzekering in aanmerking te komen?

Een groot nadeel van het ondernemen ten opzichte van werken in loondienst, is het wegvallen van financiële vangnetten. Als zelfstandige kun je niet terugvallen op de WIA bij arbeidsongeschiktheid en op de WW bij het wegvallen van de inkomsten. Zelfstandigen kunnen de WIA vrijwillig voortzetten bij het UWV. Een belangrijke voorwaarde is dat het verzoek ingediend is binnen 13 weken nadat de verplichte verzekering is afgelopen.

Waarom de WIA vrijwillig voortzetten?

Bij het voortzetten van de WIA heb je na twee jaren arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je moet hiervoor minimaal 35 procent arbeidsongeschikt zijn. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door een arbeidsdeskundige. Een voorwaarde is dat je de afgelopen 13 weken verplicht verzekerd bent geweest. Dit kan zijn in loondienstverband of vanuit een uitkering. Vrijwillig voortzetten is vooral interessant voor starters die door hun leeftijd of door medische oorzaken moeilijk een AOV kunnen afsluiten.

Wat kost het vrijwillig voortzetten van de WIA?

Het UWV geeft jaarlijks een premiepercentage af. Dit percentage van het verzekerde dagloon is de premie voor het betreffende jaar. Voor het volgende jaar stuurt het UWV een brief met het geldende percentage voor dat jaar. Uitgaande van een dagloon van 100 euro, bedraagt de premie volgens de berekeningstool van het UWV indicatief 144 euro per maand.

Inkomsten in de eerste twee jaren

Voor de WIA geldt een wachttijd van twee jaren. Om deze periode te overbruggen kun je ook een Ziektewet-verzekering afsluiten. Tot een maximum dagloon kun je uit deze verzekering in de eerste twee jaren een uitkering krijgen. De premie wordt ook bij deze verzekeringsvorm door het UWV vastgesteld. Deze premie wordt jaarlijks herzien. Volgens de berekeningstool van het UWV bedraagt de premie indicatief 202 euro per maand, uitgaande van een dagloon van 100 euro. Aan de hand van het aanmeldingsformulier berekent het UWV de exacte premie.

Vangnet AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen

Verzekeraars bieden een Vangnet AOV aan voor zelfstandigen die om medische redenen geen reguliere AOV kunnen afsluiten. Het is geen volwaardige AOV, maar kan zorgen voor een basisinkomen. Startende ondernemers die geen AOV kunnen afsluiten, kunnen binnen 15 maanden na het starten als ondernemer kiezen voor een Vangnet AOV. Er geldt een wachttijd van één jaar en de uitkering bedraagt slechts 70 procent van het minimumloon.

De polissen van het UWV en de Vangnet AOV hebben een belangrijk nadeel ten opzichte van de reguliere AOV. Er wordt voor de arbeidsongeschiktheid uitgegaan van gangbare arbeid. Dat wil zeggen dat er voor de mate van arbeidsongeschiktheid niet wordt gekeken naar je eigen beroep. Bijvoorbeeld een architect is voor gangbare arbeid pas ongeschikt als hij ook geen lopende band werk meer kan doen.

De vangnetverzekeringen zijn dus slechts een basisvoorziening.

Taged in
Binnen kijken