Home Blog Schade geleden, wat nu?
4 juli 2016

Schade geleden, wat nu?

Ook al doe je alles om schade te voorkomen. Soms krijgt pech de overhand en krijg je toch te maken met schade aan huis en auto. Opruimen en herstellen is natuurlijk het eerste wat je in zo’n geval zou willen doen, maar voor de verzekering is dit niet altijd handig. Wat te doen bij schade?

1. Neem maatregelen om de schade te beperken
Je bent verplicht om direct maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. Probeer bijvoorbeeld een lekkage direct af te dichten en overtallig water te verwijderen. Soms moet je voor het nemen van deze noodmaatregelen kosten maken. Meld deze kosten altijd bij je verzekeraar.

2. Neem foto’s van de schade
De foto’s zijn een bewijs voor de geleden schade. Maak er zoveel mogelijk en zorg ervoor dat de schade goed zichtbaar in beeld is.

3. Noteer datum en tijdstip van de schade
Probeer hier zo nauwkeuring mogelijk in te zijn. Je verzekeraar heeft dit bijvoorbeeld nodig in het geval van weerschade. Ze kunnen dan bij het KNMI navragen of het klopt dat er op dat moment een harde regenbui of storm langs je huis raasde.

4. Meld de schade
Of de geleden schade wel of niet verzekerd is hangt af van je verzekeraar. Raadpleeg je polisvoorwaarden en/of neem contact op met je adviseur om je hierbij te helpen. Woon je in een huurwoning? Meld de geleden schade ook bij de verhuurder. Hij of zij kan de schade verhalen op zijn of haar eigen opstalverzekering.

5. Hulp en ondersteuning
Grote schade aan jouw huis kan erg ingrijpend zijn. Om die reden hebben verzekeraars gezamenlijk Stichting Salvage opgericht. Bij grote schade zal de hulpdienst een coördinator van deze stichting inschakelen die direct ter plaatse komt en je op weg helpt. Denk aan tijdelijk onderdak en de opslag van spullen maar ook aan het voorkomen van nog meer schade.

6. Schade afhandeling en vaststellen schadebedrag
De verzekeraar zal de schade beoordelen. Afhankelijk van de grootte en de uitzonderlijkheid van de schade zal er een schade-expert langs komen. Deze persoon neemt de schade op en zal het schadebedrag vaststellen.

Tip: Het kan zijn dat je niet eens bent met de vaststelling van het schadebedrag. In dat geval heb je recht om (naar eigen keuze) een tweede expert in te schakelen (een contra-expert). Hij of zij zal ook een rapport opstellen en bespreken met de expert die het eerste rapport gemaakt heeft. Komen zij er samen ook niet uit dan wordt er een derde expert bij gehaald. De uitspraak van deze laatste expert is bindend.

Binnen kijken