Home Blog Personeel ontslaan en zzp’ers inhuren wordt eenvoudiger
3 november 2017

Personeel ontslaan en zzp’ers inhuren wordt eenvoudiger

In de plannen van het nieuwe Kabinet krijgt de arbeidsmarkt de nodige aandacht. Er is veel onvrede over de vaagheden bij het inhuren van zzp’ers. Het gevolg? Opdrachtgevers kiezen liever niet voor het inschakelen van zzp’ers. Ze zijn veel te bang voor dikke naheffingen. Daar moet natuurlijk iets aan veranderen. Voor werknemers worden er ook veranderingen doorgevoerd. Een werknemer mag nu nog maximaal twee jaren werken op tijdelijke contracten. Dat gaat naar drie jaar. Daarnaast wordt het eenvoudiger om vast personeel de laan uit te sturen.

Werkgevers lopen minder risico’s bij ziekte van werknemers

Het Kabinet Rutte III wil de arbeidsmarkt weer een impuls geven. Personeel kan niet alleen langer met een tijdelijk contract blijven werken, ook wordt er een langere proefperiode mogelijk gemaakt. Nog belangrijker is het inkorten van de verplichting om bij ziekte het salaris door te betalen. Deze verplichting geldt nu voor twee jaren, maar het wordt ingekort naar één jaar. Het tweede jaar worden de kosten opgevangen met een nieuw te vormen collectieve verzekering. De kortere periode van loondoorbetaling zou alleen moeten gelden voor kleine werkgevers.

Werknemers in vaste dienst nemen wordt aantrekkelijker

Het wordt eenvoudiger om werknemers met een vast contract te ontslaan, maar er is meer nodig om werkgevers te motiveren om weer vaste contracten weg te geven. Eén van de maatregelen is een proeftijd van vijf maanden bij het weggeven van een vast contract. Voor contracten voor een periode langer dan twee jaren mag de werkgever een proeftijd van maximaal drie maanden hanteren. Op dit moment is een proeftijd maximaal twee maanden.

Wat gaat er gebeuren met de positie van zzp’ers?

Het zal niemand verbazen dat de Wet DBA ook weer wordt vervangen. Deze wet moest zorgen voor een duidelijke arbeidsrelatie tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Helaas is de wet verdronken in onduidelijkheden. De modelcontracten uit de Wet DBA worden vervangen door de opdrachtgeversverklaring. Opdrachtgevers kunnen de verklaring online invullen. Via de verklaring moeten ze de garantie krijgen dat de gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de zzp’er goed zit. Het begrip “gezagsverhouding” wordt beter in de wet vastgelegd om in de toekomst onduidelijkheden te voorkomen.

Taged in
Binnen kijken