Home Blog Onderverzekering voorkomen! Regel garantie
20 februari 2016

Onderverzekering voorkomen! Regel garantie

Onderverzekering voorkomen door garantieclausule

Inboedelverzekering

Het zal je maar gebeuren. Lang gespaard voor prachtige designstoelen in de woonkamer. Vlak na de bezorging van de stoelen, breekt er een kleine brand uit in de keuken. De stoelen hebben geen brandschade, maar er is beneden overal roet en rookschade. Ineens vraag je je af: ‘Ben ik eigenlijk wel goed verzekerd?’

Een terechte vraag, want sommige mensen zijn onderverzekerd als het om inboedel gaat. En dat kan heel vervelend zijn. Als er sprake is van onderverzekering, krijg je nooit het hele schadebedrag uitgekeerd. Ook niet wanneer het om een lager schadebedrag gaat dat het verzekerde bedrag op je polis. Je ontvangt namelijk een uitkering naar rato, we zullen het verduidelijken aan de hand van een voorbeeld.

Rekenvoorbeeld

Jan heeft een inboedel ter waarde van 50.000 euro. Hij heeft een inboedelverzekering afgesloten en op de polis staat een verzekerd bedrag van 30.000 euro. Wegens een kleine brand in de woning heeft hij een schadepost van 20.000 euro. Omdat er bij Jan sprake is van onderverzekering krijgt hij slechts 60% terug van de vastgestelde schade. In dit geval dus €12.000. Door het niet goed vast stellen van de verzekerde waarde draait Jan zelf op voor de schade van € 8.000,-.

Regel garantie!

Hoe stel je nu de juiste verzekerde waarde vast voor je inboedelpolis? Je hoeft echt niet alles te inventariseren, dit gaat middels een korte vragenlijst. Dit heet de inboedelwaardemeter. Als je deze vragenlijst naar waarheid invult, geeft de verzekeraar door middel van een aantekening op de polis een garantie tegen onderverzekering. De verzekeraar garandeert dan dat er bij een schade geen beroep wordt gedaan op eventuele onderverzekering.

Periodiek vragenlijst invullen

Door het invullen van de vragenlijst is de garantieclausule vaak tijdelijk geldig, meestal 5 jaar. Dus iedere 5 jaar zal opnieuw de vragenlijst ingevuld moeten worden om opnieuw garantie te verkrijgen.

Woonhuisverzekering

Net zoals bij de inboedelverzekering hanteren de meeste maatschappijen bij de woonhuisverzekering dezelfde methode. De bouwkosten (materialen / uurloon etc) wijzigen namelijk periodiek en dus zal ook het verzekerde bedrag periodiek aangepast moeten worden. Ook dit gaat via een vragenlijst, de zogenaamde herbouwwaardemeter. Indien deze wordt ingevuld, zal ook hier de verzekeraar de garantieclausule op de woonhuisverzekering aantekenen.

Is er sprake van onderverzekering bij een woonhuisverzekering, dan kan dit grote negatieve consequenties hebben.

Rekenvoorbeeld

Theo heeft een woonhuis met een herbouwwaarde van € 300.000,- Hij heeft een woonhuisverzekering afgesloten en op de polis staat een verzekerd bedrag van 200.000 euro. Wegens een hagelschade aan de woning heeft hij een schadepost van € 30.000,-. Omdat er bij Theo sprake is van onderverzekering krijgt hij slechts 66% terug van de vastgestelde schade. In dit geval dus € 20.000,-. Door het niet goed vaststellen van de verzekerde waarde draait Theo zelf op voor de schade van € 10.000,-.

Ons advies:

Niemand zit bij een schade-geval te wachten op een vervelende discussie met de expert van de verzekeringsmaatschappij over de hoogte van het verzekerde bedrag. Daarom is de garantieclausule zo belangrijk. Wij adviseren u dus om de waardemeters in te vullen indien in u deze van de verzekeraar of vanuit ons ontvangt.

AudreySchuurmans_226x215pxTwijfelt u of u momenteel garantie tegen onderverzekering heeft? Of heeft u verdere vragen over de verzekerde waarden op uw woonhuis en/of inboedelverzekering? Neem dan contact op met Audrey Schuurmans van ons kantoor via beheerdesk@taylormates.nl of 0412-645045.  Zij helpt u graag verder.

Binnen kijken