Home Blog Hoe zit het met de transitievergoeding bij ontslag door ziekte?
22 november 2018

Hoe zit het met de transitievergoeding bij ontslag door ziekte?

Bij ontslag na een langdurige ziekte van een werknemer kan een werkgever een transitievergoeding verschuldigd zijn. Dit kan onredelijk uitpakken. Wat kun je als werkgever in dat geval doen?

De transitievergoeding is in 2015 in de plaats gekomen van de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechterformule. Het doel was om voor werkgevers de kosten te drukken. Voor werknemers met een lang dienstverband bij de werkgever betekent de transitievergoeding een minder ruimhartige compensatie. In deze regeling kunnen ook tijdelijke werknemers recht hebben op een vergoeding. Maar de transitievergoeding voor werknemers die na twee jaar ziekte uit dienst gaan kan onredelijk aanvoelen.

Wanneer bestaat er recht op een transitievergoeding?

Na een dienstverband van twee jaren heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. Ook werknemers met een aflopend contract hebben recht op deze vergoeding. Uiteraard moet het initiatief voor het ontslag wel bij de werkgever liggen. De vergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris voor de eerste tien dienstjaren per dienstjaar. Daarna wordt de helft van het salaris meegerekend per dienstjaar. De vergoeding is gemaximeerd op 79.000 euro, of één jaarsalaris voor werknemers die meer verdienen dan 79.000 euro per jaar. Ook werknemers die ziek zijn en na twee jaren in de WIA terecht komen kunnen in aanmerking komen voor een transitievergoeding.

Na twee jaar ziekte worden zieke werknemers ontslagen en kunnen ze in de WIA terecht komen.​

Werkgevers worden te zwaar belast bij ziekte van werknemers

Wettelijk zijn werkgevers verplicht om bij ziekte tot twee jaren lang het salaris (deels) door te betalen. Daarnaast bestaat er ook nog de verplichting om zieke werknemers weer aan het werken te krijgen. Dit zijn vaak actieve trajecten waar ook weer hoge kosten aan hangen. Na twee jaar ziekte worden zieke werknemers ontslagen en kunnen ze in de WIA terecht komen. De werkgever moet vervolgens ook nog een transitievergoeding verstrekken, maar dat wordt nu politiek ook gezien als een onredelijk zware belasting voor werkgevers.

Compensatie voor werkgevers

Er komt een compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte. Vanaf 2020 kunnen werkgevers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding uitgekeerd door werkgevers aan zieke werknemers die uit dienst gaan. De verzoeken kunnen pas vanaf 2020 ingediend worden, maar dat kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 (datum van inwerkingtreding van de transitievergoeding). Op deze manier moet het aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen. Zeker voor werknemers met een zwakkere gezondheid.

Binnen kijken