Home Blog Column
25 juni 2018

Column

Als adviseurs hebben we steeds vaker te maken met globalisering van het bedrijfsleven. Zakelijke opdrachtgevers die risico’s lopen in het buitenland, buitenlandse ondernemingen starten of dochtermaatschappijen in het buitenland oprichten. Uiteraard gebeurt dat ook vice versa, bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven die in Nederland bedrijven overnemen.

Deze column van Peter Taylor Parkins verscheen in vakblad AdVISIE van VVP, juni 2018

Mijn visie: bedenk als adviseur dat je ‘weet wat je niet weet’ en vooral ‘niet doet wat je niet kunt’. België en Nederland liggen dicht bij elkaar. Toch zijn er grote verschillen, zoals de taal, cultuur, wetgeving, verzekeringsmarkt, etc. We dienen ons af te vragen wat de meerwaarde is als adviseur in Nederland, om een bedrijf gevestigd in België te gaan adviseren. Doet u dat omdat het toevallig een dochteronderneming is van uw bestaande klant en een Nederlands bedrijf? Voor ons is het al best een hele klus om op alle onderdelen van ons vakgebied de kennis van wetgeving en regelgeving, alsmede de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt hier in Nederland actueel te houden. De vraag is niet of we dit zouden willen in de vele Europese landen, maar of we het überhaupt kunnen. De gemiddelde professionele assurantieadviseur heeft ook niet de ambitie om er in veel Europese landen een kantoor bij te beginnen. Toch komen deze dossiers steeds vaker op ons bureau. Dan doel ik niet alleen op de tweede woning op Ibiza, maar veel meer op overnames van bedrijven in het buitenland door Nederlandse ondernemingen. Of nevenvestigingen van hun bedrijven in het buitenland. Deze hoofdkantoren willen doorgaans wel de regie hebben over het risicobeheer van buitenlandse risico’s. Ze willen gewoon dezelfde service als ze van ons gewend zijn in Nederland. En heel simpel, daar zijn wij als provinciale verzekeringsmakelaar niet toe in staat. Grote makelaars met vestigingen in buitenland hebben hiervoor mogelijkheden, maar het gemiddelde professionele zakelijk intermediair heeft geen nevenvestigingen in het buitenland. Om die reden zijn er enkele samenwerkingsverbanden ontstaan waarbij u wel aan de behoefte van de opdrachtgever tegemoet kunt komen. Doelstelling 1 is: uw relatie optimaal van dienst te zijn met eenzelfde kwalitatieve dienstverlening in het buitenland als men gewend van u is in Nederland. Dichtbij en lokale kennis. Dus bedenk als Nederlands adviseur hoe u met risico’s in het buitenland omgaat. Wellicht is samenwerken en uitbesteden aan een lokale identieke partij wel een goede overweging. Als Taylor Mates zijn wij ruim 10 jaar actief binnen Eubronet, the independent insurance-brokering network. Wij hebben hierin de exclusiviteit voor Nederland. Niet dat dit het enige samenwerkingsplatform is, maar ik wil deze graag uitlichten om de visie voor een optimale dienstverlening in het buitenland kracht bij te zetten.

Eubronet omvat een dekkingsgebied van zestien Europese landen en heeft tevens een partner in de VS, vertegenwoordigd in vrijwel alle staten. Als voorbeeld: wij hebben een onderneming in Nederland die eveneens vestigingen heeft in Duitsland, Polen en Tsjechië. Het betreft lokaal opgerichte entiteiten. Echter, de Nederlandse directie wil wel de regie hebben, zodat het risicobeheer daar geregeld wordt conform het Nederlandse bedrijfsbeleid, rekening houdende met de lokale omstandigheden. Los van eventuele masterprograms, geven wij hierbij opdracht aan onze lokale partners en deze gaan op de gevraagde wijze aan het werk. Zij rapporteren lokaal, alsmede periodiek aan ons als hoofdmakelaar van de relatie. Wij zijn zo in staat invulling te geven aan de wens van onze opdrachtgever en behouden hier zelf ook een regisserende rol in. Het mag duidelijk zijn dat dit ook andersom voorkomt. Veel buitenlandse bedrijven investeren momenteel in Nederland door ondernemingen te kopen en van hieruit zaken te gaan doen. Deze hoofdkantoren in het buitenland hebben doorgaans eenzelfde wens. Wij krijgen met regelmaat opdracht van onze samenwerkende partners deze ondernemingen in Nederland van onze dienstverlening te voorzien. Voor ons een prachtige bron van inkomsten die sterk groeiend is.

‘Eubronet omvat zestien Europese landen’

Zoals u uit bovenstaande kunt opmaken is een gelijk speelveld in ons vak binnen Europa nog ver te zoeken. Naast taal en cultuur zijn de spelregels in alle landen gewoonweg vaak fors afwijkend. Wist u dat de totale premie-inkomsten van de verzekeringsmarkt in OostEuropa gelijk zijn aan die van het land Spanje? Oorzaak is dat bedrijven in Oost Europa veel minder de bereidheid hebben om zich in te dekken tegen een risico dat zich in de toekomst mogelijk gaat voordoen. Wist u dat de assurantiebelasting in het Verenigd Koninkrijk 12 procent is (bij ons 21 procent)? Bent u op de hoogte van de zwaar afwijkende regelgeving rondom workers compensation voor werkgevers in de VS? Wist u dat België nog lang niet zo ver is als Nederland als het gaat over beloningsstelsel en transparantie? Wist u dat in Zweden veel particuliere risico’s zijn afgedekt via vakbonden?

Binnen kijken