Home Blog Brandpreventie – Let goed op de eisen van de verzekeraar
15 april 2019

Brandpreventie – Let goed op de eisen van de verzekeraar

Brand vormt een groot gevaar voor ondernemingen. Welke eisen stellen verzekeraars aan de brandpreventie?

Bij het verzekeren van een bedrijfspand en de overige bezittingen stelt de verzekeraar vaak eisen wat betreft de brandpreventie. Wat zijn vaak de standaardeisen?

Risico’s als inbraak en stormschade zijn niet te onderschatten gevaren, maar de schade blijft in vergelijking met brand beperkt. Als er brand uitbreekt in je bedrijfspand loopt de schade eenvoudig in de tienduizenden euro’s. Met veel pech loopt de schade in de honderdduizenden euro’s of zelfs nog meer. Verzekeraars kunnen eisen stellen voordat ze een brandverzekering afsluiten voor het bedrijfspand en de inventaris.

Welke vormen van brandpreventie eisen verzekeraars vaak?

De eisen die verzekeraars stellen zijn onder andere afhankelijk van de werkzaamheden en de locatie waar het bedrijf gevestigd is. Aan horecagelegenheden worden andere eisen gesteld dan aan een kantoorpand. Iedere onderneming heeft eigen risicofactoren. Die worden mede bepaald door de branche waarin het bedrijf actief is, maar ook door specifieke kenmerken van het bedrijf zelf en van de locatie. Brandpreventie is dus per verzekeraar en bedrijf verschillend. Toch zijn er wel een aantal eisen die verzekeraars standaard stellen. Hieronder lichten wij een aantal veel voorkomende vormen van brandpreventie toe.

De verzekeraar kan het volgende eisen en in de polisvoorwaarden vastleggen

  • Brandblussers die periodiek gecontroleerd worden;
  • Elektrische installaties moeten voldoen aan bepaalde normen en moeten geregeld gekeurd worden;
  • Geen containers plaatsen en brandbare spullen opslaan tegen de gevel van het bedrijfspand of in de omgeving van het bedrijfspand (5 of 10 meter er vandaan);
  • Brandgevaarlijke werkzaamheden in het pand zijn niet toegestaan.

In de polisvoorwaarden zijn de eisen, voorwaarden of de beperkingen opgenomen. Bij branche specifieke eisen kunnen afwijkingen van de polisvoorwaarden vermeld staan in clausules die zijn opgenomen in de verzekeringspolis.

Maak de kans op brand zo klein mogelijk

Je kunt verzekerd zijn tegen brand, maar voorkomen is beter. De impact van een brand is namelijk veel groter dan alleen de materiële schade aan het pand en de inventaris en goederen. Door goede werkinstructies kan brand vaak voorkomen worden. Door het netjes werken en voorzichtig zijn met gevaarlijke stoffen kun je de kans op schade al sterk verkleinen. Vergeet bijvoorbeeld niet om dagelijks voor de afsluiting nog even de keuken te controleren. Controleer ook of alle deuren en ramen goed afgesloten zijn. Inbraak moet je voorkomen, mede omdat dit ook weer brandstichting in de hand werkt.

Er is meer dan alleen de materiële schade

Bij een brand krijg je de materiële schade uitgekeerd van de brandverzekeraar, maar jouw schade is vaak veel groter. Tot de schade volledig hersteld is, kun je waarschijnlijk niet jouw bedrijfsactiviteiten op volle kracht voortzetten. Dit kun je verzekeren met de bedrijfsschadeverzekering. Hoe zit het trouwens met de computerbestanden en dergelijke?

Taged in
Binnen kijken